Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. Všechny poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Děláme vše proto, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Číslo registrace u ÚOOÚ: 0049475

Obchodní společnost Bez provize s.r.o.,
Příkop 843/4, Brno 602 00,
IČ: 292 01 225, DIČ: CZ2920122,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně – Spisová značka: C 65264

(dále jen „Provozovatel“)

Uděluji tímto Provozovateli souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů podle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) za účelem zasílání obchodních sdělení Provozovatele a jeho obchodních partnerů. Tento souhlas platí do doby doručení písemného vyjádření uživatele o nesouhlasu s tímto zpracováním na e-mailovou adresu Provozovatele: info(zav)inzerujsnadno.cz.

V případě navštívení stránek Provozovatele zaznamenává Provozovatel standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které stránky navštívíte, jednotlivé navštívené stránky webu Provozovatele a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších jsou zaznamenávány jen v případě, že je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na webu Provozovatele, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na stránkách Provozovatele je využíváno ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány Provozovatelem v jím automatizovaně vedené databázi, a to plně v souladu se zákonem. Osobní údaje získané od uživatele budou užívány výhradně pro stanovený účel. Uživatel má na základě svojí žádosti právo přístupu k osobním údajům o něm zpracovávaných a právo na jejich opravu. Zjistí-li nebo domnívá-li se uživatel, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Provozovatel uživatelově žádosti, má tento právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat adrese: info(zav)inzerujsnadno.cz.